Showing 1–200 of 386 results

patola saree

Banarasi Single Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 20,000
 • USD: $ 239
 • CAD: CA$ 329
 • EUR: € 222
 • GBP: £ 188
 • AUD: AU$ 362
 • SGD: S$ 324
 • NZD: NZ$ 390

Banarasi Single Ikat Patola Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Banarasi Single Ikat Patola Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Banarasi Single Ikat Patola Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 45,000
 • USD: $ 539
 • CAD: CA$ 740
 • EUR: € 500
 • GBP: £ 422
 • AUD: AU$ 814
 • SGD: S$ 728
 • NZD: NZ$ 877

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta 4 Motifs

 45,000
 • USD: $ 539
 • CAD: CA$ 740
 • EUR: € 500
 • GBP: £ 422
 • AUD: AU$ 814
 • SGD: S$ 728
 • NZD: NZ$ 877

Double Ikat Patola Dupatta 9 Motifs

 50,000
 • USD: $ 598
 • CAD: CA$ 822
 • EUR: € 556
 • GBP: £ 469
 • AUD: AU$ 905
 • SGD: S$ 809
 • NZD: NZ$ 974

Double Ikat Patola Dupatta Chanda Chex

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Chanda Chhabdi

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Flower

 45,000
 • USD: $ 539
 • CAD: CA$ 740
 • EUR: € 500
 • GBP: £ 422
 • AUD: AU$ 814
 • SGD: S$ 728
 • NZD: NZ$ 877

Double Ikat Patola Dupatta Flowers

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Laheriya

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Laheriya

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Nau Ratan

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Dupatta Pain Chex

 35,000
 • USD: $ 419
 • CAD: CA$ 576
 • EUR: € 389
 • GBP: £ 328
 • AUD: AU$ 633
 • SGD: S$ 566
 • NZD: NZ$ 682

Double Ikat Patola Dupatta Plain Gala Border

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Plain Gala Border Dupatta

 40,000
 • USD: $ 479
 • CAD: CA$ 658
 • EUR: € 445
 • GBP: £ 375
 • AUD: AU$ 724
 • SGD: S$ 647
 • NZD: NZ$ 779

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 190,000
 • USD: $ 2,274
 • CAD: CA$ 3,125
 • EUR: € 2,112
 • GBP: £ 1,782
 • AUD: AU$ 3,439
 • SGD: S$ 3,074
 • NZD: NZ$ 3,702

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 120,000
 • USD: $ 1,436
 • CAD: CA$ 1,974
 • EUR: € 1,334
 • GBP: £ 1,126
 • AUD: AU$ 2,172
 • SGD: S$ 1,942
 • NZD: NZ$ 2,338

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 180,000
 • USD: $ 2,154
 • CAD: CA$ 2,961
 • EUR: € 2,001
 • GBP: £ 1,688
 • AUD: AU$ 3,258
 • SGD: S$ 2,912
 • NZD: NZ$ 3,508

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 170,000
 • USD: $ 2,035
 • CAD: CA$ 2,796
 • EUR: € 1,890
 • GBP: £ 1,594
 • AUD: AU$ 3,077
 • SGD: S$ 2,750
 • NZD: NZ$ 3,313

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 120,000
 • USD: $ 1,436
 • CAD: CA$ 1,974
 • EUR: € 1,334
 • GBP: £ 1,126
 • AUD: AU$ 2,172
 • SGD: S$ 1,942
 • NZD: NZ$ 2,338

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 170,000
 • USD: $ 2,035
 • CAD: CA$ 2,796
 • EUR: € 1,890
 • GBP: £ 1,594
 • AUD: AU$ 3,077
 • SGD: S$ 2,750
 • NZD: NZ$ 3,313

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 180,000
 • USD: $ 2,154
 • CAD: CA$ 2,961
 • EUR: € 2,001
 • GBP: £ 1,688
 • AUD: AU$ 3,258
 • SGD: S$ 2,912
 • NZD: NZ$ 3,508

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 210,000
 • USD: $ 2,513
 • CAD: CA$ 3,454
 • EUR: € 2,335
 • GBP: £ 1,970
 • AUD: AU$ 3,801
 • SGD: S$ 3,398
 • NZD: NZ$ 4,092

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 90,000
 • USD: $ 1,077
 • CAD: CA$ 1,480
 • EUR: € 1,001
 • GBP: £ 844
 • AUD: AU$ 1,629
 • SGD: S$ 1,456
 • NZD: NZ$ 1,754

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 280,000
 • USD: $ 3,351
 • CAD: CA$ 4,605
 • EUR: € 3,113
 • GBP: £ 2,626
 • AUD: AU$ 5,068
 • SGD: S$ 4,530
 • NZD: NZ$ 5,456

Double Ikat Patola Saree

 90,000
 • USD: $ 1,077
 • CAD: CA$ 1,480
 • EUR: € 1,001
 • GBP: £ 844
 • AUD: AU$ 1,629
 • SGD: S$ 1,456
 • NZD: NZ$ 1,754

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 120,000
 • USD: $ 1,436
 • CAD: CA$ 1,974
 • EUR: € 1,334
 • GBP: £ 1,126
 • AUD: AU$ 2,172
 • SGD: S$ 1,942
 • NZD: NZ$ 2,338

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 180,000
 • USD: $ 2,154
 • CAD: CA$ 2,961
 • EUR: € 2,001
 • GBP: £ 1,688
 • AUD: AU$ 3,258
 • SGD: S$ 2,912
 • NZD: NZ$ 3,508

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 190,000
 • USD: $ 2,274
 • CAD: CA$ 3,125
 • EUR: € 2,112
 • GBP: £ 1,782
 • AUD: AU$ 3,439
 • SGD: S$ 3,074
 • NZD: NZ$ 3,702

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 170,000
 • USD: $ 2,035
 • CAD: CA$ 2,796
 • EUR: € 1,890
 • GBP: £ 1,594
 • AUD: AU$ 3,077
 • SGD: S$ 2,750
 • NZD: NZ$ 3,313

Double Ikat Patola Saree

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree

 190,000
 • USD: $ 2,274
 • CAD: CA$ 3,125
 • EUR: € 2,112
 • GBP: £ 1,782
 • AUD: AU$ 3,439
 • SGD: S$ 3,074
 • NZD: NZ$ 3,702

Double Ikat Patola Saree

 120,000
 • USD: $ 1,436
 • CAD: CA$ 1,974
 • EUR: € 1,334
 • GBP: £ 1,126
 • AUD: AU$ 2,172
 • SGD: S$ 1,942
 • NZD: NZ$ 2,338

Double Ikat Patola Saree

 95,000
 • USD: $ 1,137
 • CAD: CA$ 1,563
 • EUR: € 1,056
 • GBP: £ 891
 • AUD: AU$ 1,719
 • SGD: S$ 1,537
 • NZD: NZ$ 1,851

Double Ikat Patola Saree

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree

 280,000
 • USD: $ 3,351
 • CAD: CA$ 4,605
 • EUR: € 3,113
 • GBP: £ 2,626
 • AUD: AU$ 5,068
 • SGD: S$ 4,530
 • NZD: NZ$ 5,456

Double Ikat Patola Saree 11 Motifs

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree 6 Motifs

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree 7 Flower

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree 8 Motif Chhabdi

 210,000
 • USD: $ 2,513
 • CAD: CA$ 3,454
 • EUR: € 2,335
 • GBP: £ 1,970
 • AUD: AU$ 3,801
 • SGD: S$ 3,398
 • NZD: NZ$ 4,092

Double Ikat Patola Saree 8 Motifs

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree 9 Motif

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree 9 Motifs

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree 9 Motifs

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree Adtala

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree Adtala

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree Chanda

 120,000
 • USD: $ 1,436
 • CAD: CA$ 1,974
 • EUR: € 1,334
 • GBP: £ 1,126
 • AUD: AU$ 2,172
 • SGD: S$ 1,942
 • NZD: NZ$ 2,338

Double Ikat Patola Saree Chanda

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree Chanda Natural Dye Patola

 210,000
 • USD: $ 2,513
 • CAD: CA$ 3,454
 • EUR: € 2,335
 • GBP: £ 1,970
 • AUD: AU$ 3,801
 • SGD: S$ 3,398
 • NZD: NZ$ 4,092

Double Ikat Patola Saree Chhab Ratan

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree Chhabdi

 120,000
 • USD: $ 1,436
 • CAD: CA$ 1,974
 • EUR: € 1,334
 • GBP: £ 1,126
 • AUD: AU$ 2,172
 • SGD: S$ 1,942
 • NZD: NZ$ 2,338

Double Ikat Patola Saree Chhabdi Hathi

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree Elephant Laheriya

 160,000
 • USD: $ 1,915
 • CAD: CA$ 2,632
 • EUR: € 1,779
 • GBP: £ 1,501
 • AUD: AU$ 2,896
 • SGD: S$ 2,589
 • NZD: NZ$ 3,118

Double Ikat Patola Saree Elephant Parrot Laheriya

 130,000
 • USD: $ 1,556
 • CAD: CA$ 2,138
 • EUR: € 1,445
 • GBP: £ 1,219
 • AUD: AU$ 2,353
 • SGD: S$ 2,103
 • NZD: NZ$ 2,533

Double Ikat Patola Saree Elephant Tiger

 120,000
 • USD: $ 1,436
 • CAD: CA$ 1,974
 • EUR: € 1,334
 • GBP: £ 1,126
 • AUD: AU$ 2,172
 • SGD: S$ 1,942
 • NZD: NZ$ 2,338

Double Ikat Patola Saree Fancy Flower

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree Fish Chhabdi

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree Flower Motifs

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree Flower Motifs

 190,000
 • USD: $ 2,274
 • CAD: CA$ 3,125
 • EUR: € 2,112
 • GBP: £ 1,782
 • AUD: AU$ 3,439
 • SGD: S$ 3,074
 • NZD: NZ$ 3,702

Double Ikat Patola Saree Jaal

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree Jaal

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923

Double Ikat Patola Saree Jaal

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree Jaal

 145,000
 • USD: $ 1,735
 • CAD: CA$ 2,385
 • EUR: € 1,612
 • GBP: £ 1,360
 • AUD: AU$ 2,624
 • SGD: S$ 2,346
 • NZD: NZ$ 2,826

Double Ikat Patola Saree Jaal

 150,000
 • USD: $ 1,795
 • CAD: CA$ 2,467
 • EUR: € 1,668
 • GBP: £ 1,407
 • AUD: AU$ 2,715
 • SGD: S$ 2,427
 • NZD: NZ$ 2,923